پرش لینک ها

ثبت سفارش کاور اینستاگرام:

بعد از ثبت سفارش مشاورین ما با شما از طریق راه ارتباطی که داخل فرم ثبت کرده اید به شما پاسخ می دهند.

مدت زمان طراحی 2 الی 3 روز کاری

تعرفه طراحی کاور و استوری اینستاگرام

طراحی پست اینستاگرام

  • تک پست ارائه 2 اتود 100.000 تومان
  • پست 3 اسلایدی ارائه 2 اتود 150.000 تومان
  • پست 6 اسلایدی ارائه 2 اتود 300.000 تومان
  • پست 9 اسلایدی ارائه 2 اتود 400.000 تومان
  • پست پازل 3 قسمتی ارائه 2 اتود 250.000 تومان
  • پست پازل 6 قسمتی ارائه 2 اتود 500.000 تومان
  • پست پازل 9 قسمتی ارائه 2 اتود 750.000 تومان

طراحی استوری اینستاگرام

 ارائه 2 اتود 100.000 تومان

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag