پرش لینک ها

ثبت سفارش طراحی لوگو:

بعد از ثبت سفارش مشاورین ما با شما از طریق راه ارتباطی که داخل فرم ثبت کرده اید به شما پاسخ می دهند.

مدت زمان طراحی 5 الی 7 روز کاری

تعرفه طراحی لوگو

تعرفه طراحی لوگوتایپ(نوشتاری)

طراحی نوشتاری به لوگو شما زیبایی می دهد

  • پنــل پایه (شامــل 2 اتــود و ویرایش 2 دفعه) 600.000 تومان
  • پنل حرفه ای (شامل 3 اتود و ویرایش 2 دفعه) 1.200.000 تومان
  • پنل ویژه ( شامل 4 اتود و ویرایش 3 دفعه) 1.500.000 تومان

تعرفه طراحی لوگو تصویری

طراحی تصویری مفهوم مورد نیاز شما را انتقال خواهد داد.

  • پنــل پایه (شامــل 2 اتــود و ویرایش 2 دفعه) 600.000 تومان
  • پنل حرفه ای (شامل 3 اتود و ویرایش 2 دفعه) 1.200.000 تومان
  • پنل ویژه ( شامل 4 اتود و ویرایش 3 دفعه) 1.500.000 تومان

تعرفه طراحی لوگو ترکیبی

طراحی ترکیبی شامل بهترین از هر دو لوگو تصویری و نوشتاری است.

  • پنــل پایه (شامــل 2 اتــود و ویرایش 2 دفعه) 1.500.000 تومان
  • پنل حرفه ای (شامل 3 اتود و ویرایش 2 دفعه) 2.000.000 تومان
  • پنل ویژه ( شامل 4 اتود و ویرایش 3 دفعه) 2.500.000 تومان
This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag